A SALONU
08:30 - 09:00 Akılcı İlaç Sunumu
09.00 - 10.30 Neden Sevişiriz?
Moderatör: Nazmi Algan
  Biyoloji Ne İster?
Berfu Akbaş
  Gönül Ne Bekler?
Nur Engindeniz
  Toplum “Ne” Söyler?
Ceyda Güvenç Taşdelen
10.30 - 11.00 ARA (İKRAM)
11.00 - 12.30 Vajinismus Var mı Yok mu? Tanısal Sınırlardan Tedaviye Vajinismus
Moderatör: Arşaluys Kayır
  Vajinismus Var mı?
Ceren Göker
  Fenomenolojik Olarak Vajinismus
Gülcan Güleç
  Vajinismus Bir Tanı mı Karmaşa mı?
Ejder Akgün Yıldırım

12.30 - 13.30

ÖĞLE ARASI
13.30 - 15.00 Beden Tıbbın Cinsiyet Sınırlarına Uymadığında
Moderatör: Koray Başar
  Cinsiyet Gelişimi Bozukluklarına Yaklaşım
Alev Özön
  İnterseks ve Cinsiyet Özelliklerindeki Çeşitliliklerin Medikalizasyonu ve Türkiye’de İnterseks Bireylerin Deneyimleri
Ceren Aydın
  Bedenimizi İrademize Bırakın! İntersekslerin Tıpla Yüzleşmesi
Şerife Yurtseven
15.00 - 15.30 ARA (İKRAM)
15.30 - 16.45 KONFERANS
Moderatör: Koray Başar
  Uzak Sınırlarda, Farklı Toplumlarda Ekstrem Yasamlar Söyleşi ve Video Gösterimi
Coşkun Aral
16.45 - 17.00 KISA ARA
17.00 - 18.15
Uydu Sempozyumu
Moderatör: Çağdaş Eker
  Majör Depresyon ve Antidepresan Kullanımına Bağlı Cinsel İşlev Bozukluklarına Klinik Yaklaşımlar
Cem İncesu
18.15 - 18.30 KISA ARA
18.30 - 19.30 KONFERANS
Moderatör: Raşit Tükel
  “Sigmund’dan Lucien’e Tensel Sınır”
Cem Kaptanoğlu
B SALONU
09.00 - 10.30 Klinik Olgu Tartışmaları 2*
  LGBTİ Bireylerde Tedavide Uygun Yaklaşım
Şahika Yüksel, Seven Kaptan, Koray Başar
10.30 - 11.00 ARA (İKRAM)
11.00 - 12.30 Cinsiyete Bakış, Sınırları Aşındırma
Moderatör: Hale Borak Boratav
  Tekinsiz Cinsiyet
Koray Başar
  Cinsiyet ve Özneleşme
Zeynep Direk

12.30 - 13.30

ÖĞLE ARASI
13:30 - 15:00 Değişen Yasalar, Değişen Normlar ve Dayatılan Cinsellik
Moderatör: Ömer Böke
  Değişmeden Dönüşmek
Rahşan Erim
  Cinsellik ve Değişen Yasalar ve Ruh Sağlığı
Fatih Öncü
  Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Translarda Üreme Yeteneğinden Yoksunluk Şartının Değerlendirilmesi
Hatice Demir
15.00 - 15.30 ARA (İKRAM)
C SALONU
09.00 - 10.30 Sözel Bildiriler Oturumu 2
Oturum Başkanları: Görkem Karakaş Uğurlu, Gizem İskender
 

SS 02 Cinsiyetinden Hoşnutsuzluğu Olan Bireylerde Kendine Zarar Verme Davranışının Algılanan Ayrımcılıkla İlişkisi
Zeynep Tüzün, Koray Başar

 

SS 05 Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde Cinsel Çeşitlilik ve Cinsiyet Çeşitliliği Grup Terapisi Deneyimi
Gökçe Elif Sarıdoğan, Engin Emrem Beştepe, Sümeyye Yasemin Kurtuluş, Ayşenur Oğuz

 

SS 08 Evli erkeklerde cinsel doyum, cinsel mitler ve sosyodemografik değişkenler arasındaki ilişkiler: Ekolojik bakış açısı
Cennet Şafak Öztürk

 

SS 09 Toplumsal cinsiyet rolleri tutumu, cinsel mitler ve cinsel doyum arasındaki ilişkinin araştırılması    
Burcu Rahşan Erim

 

SS 10 Cinsel Bağımlılığın Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Yaşam Doyumu ile İlişkileri
Aysu Sevim, Kuntay Arcan

 

SS 11 Psikologların Cinsiyete Dair Söylemleri
Umut Şah

 

SS 12 Vajinismusta Üstbilişlerin Değerlendirilmesi
Sinay Önen, Memduha Aydın, Gülin Özdamar Ünal

10.30 - 11.00 ARA (İKRAM)
11.00 - 12.30 Çalışma Grubu
The Crisis in Our Sexual Relationship Psychodrama Workshop
Stylianos N. Lagarakis

12.30 - 13.30

ÖĞLE ARASI
13.30 - 15.00 Cinsel Travma Atölyeleri 2
  Cinsel Travma Terapilerinde Zor Durumlar, Zor Kararlar
Ejder Akgün Yıldırım, Sencer Tabakcı, Serap Kaya, Deniz Uluhan Yıldırım
15.00 - 15.30 ARA (İKRAM)