DUYURULAR
  • Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
    17 Eylül 2018
  • Bildiri Özeti Değerlendirme Bildirim Tarihi
    24 Eylül 2018
  • Erken Kayıt Son gün Tarihi
    28 Eylül 2018

BİLDİRİ GÖNDERİMİ


Bildiri Özeti Yazım Kuralları Yönergesi

Online Bildiri Özeti Gönderim Sistemi Çalışma Prensipleri
Lütfen bildiri özetini yazmadan önce dikkatlice okuyunuz.

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları
Kongre kapsamındaki bildiriler aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir:

1. Poster bildiri 
2. Sözlü bildiri


Poster ve sözlü bildiri özetleri
Poster ve sözlü bildiri özetleri aşağıdaki bölümleri içerecek şekilde düzenlenmelidir:

- Amaç
- Yöntem
- Bulgular
- Tartışma ve Sonuç
- Kaynaklar

Kabul Yazısı

Bildiri özetleri için son gönderme tarihi 17 Eylül 2018'dir. Bildiri özetleri Bildiri Değerlendirme Alt Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçları 24 Eylül 2018’de yazarlara e-posta yoluyla iletilecektir.

Bildirilerin özetlerinin iletilmesi, kabul edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması işlemlerinin daha kolay ve hızlı yapılabilmesi nedeni ile sadece bildiri gönderim sistemi üzerinden iletilen özetler değerlendirmeye alınacaktır. Elektronik posta, faks veya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Bildiri özetleri bilimsel kurul tarafından değerlendirilecektir. Bildirinin kabul edilip edilmediği elektronik-posta yoluyla bildirilecektir. Sözlü bildiri adayı olarak iletilmiş özetlerin Kurul değerlendirmesi sonucunda Poster bildiri olarak kabul edilmesi uygun görülebilecektir; bu durum yazarlara iletilecektir. Sözel bildirilerin değerlendirilmesinde öncelik araştırma bulgusu sunulan başvurulara  verilecektir.

Bildiri özetlerinin kabulü ve kongre kitabında yer verilebilmesi için yazarlardan en az birinin kongreye kayıt yaptırmış olması gereklidir. Özeti kabul edilmiş fakat kongrede yazarları tarafından sunulmamış sözlü ve poster bildirilere kongre kitabında yer verilmeyecektir.

Sözlü ve Poster Sunum Genel Bilgileri

Tüm sunumlar kongre boyunca programda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. Kongremizde tüm sunumlar bilgisayar kullanılarak data projektör ile yapılacak olup slayt projektör kullanılmayacaktır. Sunumlar, Office 2000 veya üstü programlarda hazırlanmalıdır. Sözlü bildirilerin sunumları belirtilecek süresi içinde tamamlanmalıdır; oturum başkanı her bir sunum için belirli süre tartışma imkânı sağlayacaktır. 

Posterler 70x90 cm boyutlarında hazırlanmalıdır. Programda gösterilen aralarda poster tartışmaları yapılacaktır. Kendilerine bildirilen gün ve saatte poster sunumu yapacak kişilerin posterlerinin başında hazır bulunması ve çalışmasını tartışmaya açması gerekmektedir.