DUYURULAR
  • Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
    17 Eylül 2018
  • Bildiri Özeti Değerlendirme Bildirim Tarihi
    24 Eylül 2018
  • Erken Kayıt Son gün Tarihi
    28 Eylül 2018

DAVET MEKTUBU

Değerli Katılımcılar,

Bu yıl 12.’sini düzenleyeceğimiz Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Ulusal Kongresi, 1 – 4 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul’da The Marmara Taksim Oteli’nde gerçekleştirilecektir. 2018 yılı derneğimiz ve Türkiye’de cinsel tedaviler eğitimi açısından ayrı bir önem taşımaktadır. CETAD kurulduğu 1998 yılından bu yana tüm ülke çapına yayılan cinsel terapistleri ile psikoterapiler alanında çok önemli bir boşluğu doldurmak ve ihtiyaç duyulan sağlık hizmetini olanaklı kılmak yanında, eğitim kalitesi ve disiplini ile bir ilki ve aynı zamanda 20 yıldır hızı artarak devam eden zahmetli ama nitelikli bir yolculuğu başlatmış oldu.

Cinsel yaşam ve cinsel tedaviler alanında gelenekselleşmiş bilim buluşmalarının devamı niteliğindeki bu kongremizde sizleri aramızda görmekten ve birlikte derneğimizin 20. kuruluş yılını kutlamaktan memnuniyet duyacağız.

Temasını “Cinsellik, Cinsiyet ve Değişen Sınırlar’’ olarak belirlediğimiz bu kongrede, zamanın, toplumun ve deneyimlerin değiştirdiği sınırlar içinde cinsiyetin, cinselliğin, cinsel işlevin ve cinselliğe bakışın tüm yönleri, cinsellik ve sınır ilişkisi ele alınacaktır.

Sadece toplumsal normlar açısından değil sınırların kendini gösterdiği yaşamın tüm evrelerinde, alınan sosyal roller ve rol değişikliklerinde, bir hastalığı göğüslerken, travmaya uğrarken ya da tanık olurken, yani sınır koyarken ya da bir sınıra dokunulurken, cinselliğin yaşamdaki yeri, kimliğin ve cinsiyetin sınırları ve izdüşümleri ötelediğimiz ama konuşmamız gereken bir başlıktı, bu kongre ile tartışma olanağı bulmuş olacağız.

Teması “Cinsellik, Cinsiyet ve Değişen Sınırlar’’ olsa da aynı zamanda sosyolojiden biyolojiye cinselliğin bir çok disiplin gözünden tartışılacağı, cinsel işlev bozuklukları alanındaki son gelişmelerin işleneceği bu kongrenin alanda hizmet veren değişik disiplinlerden profesyonellerin kendilerini daha yetkin hissetmelerini sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmakta önemli bir katkısı olmasını istiyoruz.

Kongremizde her yıl olduğu gibi panel ve konferansların yanı sıra, sözel bildiri oturumları, çalışma grupları, kurslar, ikili tartışma, uzmanla buluşma, ‘Siz olsanız ne yapardınız?’ gibi daha etkileşimsel etkinlikler olacaktır. Kongrenin ilk gününde ise daha önceki kongrelerden farklı olarak klinik becerileri artırmaya yönelik atölye tarzı eğitimler düzenlenecektir.

Dile kolay tam 20 yıl. Her yıl olduğu gibi uzun ve zahmetli yolculuk sonrası eğitimlerini tamamlayan mezunlarımız diplomalarını alacaklar. CETAD 20. yılında sadece cinsel işlev bozuklukları alanında değil cinsel ayrımcılık, cinsel travmalar ve insanın cinselliğini etkileyen tüm diğer durumları da irdeleyen, gündeme alan ve profesyonel yetiştiren bir yapıya kavuşmuştur. Bu yıl Cinsel Travma ve Travma Terapileri eğitimini tamamlayan 35 kursiyerine kongrede sertifikalarını verecektir.

Konuya ilgi duyan, değişik disiplinlerden profesyonelleri kongremizde görmek, tanımak istiyor ve kongrenin bilimsel başarısının siz katılımcılar sayesinde artacağının bilinci içinde katılım ve katkılarınızı bekliyoruz.

Dr. Nesrin Yetkin Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
Kongre Eş Başkanı Kongre Eş Başkanı