DUYURULAR
  • Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
    17 Eylül 2018
  • Bildiri Özeti Değerlendirme Bildirim Tarihi
    24 Eylül 2018
  • Erken Kayıt Son gün Tarihi
    28 Eylül 2018

KURULLAR


DÜZENLEME KURULU
Kongre Eş Başkanı
Nesrin Yetkin
Kongre Eş Başkanı
Ejder Akgün Yıldırım

Kongre Bilimsel Sekreterleri
Aytül Gürbüz Tükel
Ceyda Güvenç Taşdelen
Koray Başar (Türkiye Psikiyatri Derneği)

Kongre Saymanı
Ayşen Coşut Çakmak

Düzenleme Kurulu Üyeleri
Arşaluys Kayır
Ayşen Bulut
Berfu Akbaş
Cem İncesu
Doğan Şahin
Hasibe Rengin Güvenç
Münevver Hacıoğlu Yıldırım
Özay Özdemir
Seven Kaptan
Şahika Yüksel
 

Bildiri Değerlendirme Alt Kurulu
Berfu Akbaş
Fadime Gizem Dönmezler
Koray Başar
Seven Kaptan
Zerrin Oğlağu

KONGRE BİLİMSEL DANIŞMA KURULU
Alev Özön Irmak Bircan Saraç
Ayşe Gül Altınay Lale Tırtıl
Ayten Zara Mehmet Yumru
Bengi Semerci Mustafa Sercan
Burhanettin Kaya Mustafa Usta
Bülent Önal Nazmi Algan
Ceren Göker Nurcan Müftüoğlu
Çağdaş Eker Ömer Böke
Emine Zinnur Kılıç Pınar Kadıoğlu
Engin Eker Selma Karabey
Gül Şendil Şebnem Korur Fincancı
Gülcan Güleç Şeref Özer
Gürkan Sert Tamer Eker
Hale Bolak Boratav Ufuk Sezgin

YÖNETİM KURULU
Başkan
Ejder Akgün Yıldırım
Sayman
Ayşen Coşut Çakmak
Başkan Yardımcısı
Aytül Gürbüz Tükel
Üye
Seven Kaptan
Koray Başar
Rengin Hasibe Güvenç
Genel Sekreter
Ceyda Güvenç Taşdelen