DUYURULAR
  • Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
    17 Eylül 2018
  • Bildiri Özeti Değerlendirme Bildirim Tarihi
    24 Eylül 2018
  • Erken Kayıt Son gün Tarihi
    28 Eylül 2018

BİLİMSEL PROGRAM


Sayfayı Yazdırmak İçin Tıklayınız.

1 Kasım 2018, Perşembe
A SALONU
09.00 - 09.30 KAYIT
09.30 - 11.00 Zaman mı Değişiyor, Tanı mı?
Moderatör: Ejder Akgün Yıldırım
  Erken Boşalma Bir Zaman Sorunu mu?
Çağdaş Eker
  Beklentiler, Erkek Orgazmı ve Doyum Boşalma mı?
Ebru Soylu
  Sorun Geciken Boşalma mı Yoksa Boşalma Ketleniyor mu ?
Aytül Gürbüz Tükel
11.00 - 11.30 ARA (İKRAM)
11.30 - 13.00 Disiplinler Arası Tartışma Oturumu 1
Konsültasyonlar; Farklı Disiplinlerin Sınırları
Kolaylaştırıcı: Ceyda Güvenç Taşdelen
  Psikiyatri Penceresinden
Aytül Gürbüz Tükel
  Androloji Penceresinden
Mustafa Usta
  Endokrinoloji Penceresinden
Pınar Kadıoğlu
  Jinekoloji Penceresinden
Irmak Saraç
13.00 - 14.00 ÖĞLE ARASI
14.00 - 15.30 Cinselliğin Travmatik Sınırları: Gözden Kaçanlar, Yeni Tanımlar ve Kör Noktalar
Moderatör: Burhanettin Kaya
  Travmatik Zihnin Cinselliği
Münevver Yıldırım
  Cinsel Travmada Değişen Sınırlar, Sekse Zorlama
Rengin Güvenç
  Tanıklık, Suskunluk ve İyileşme
Mehmet Güdük
  Alan Kuramı Değişen Sınırlar ve Cinsellik
Sencer Tabakcı
15.30 - 16.00 ARA (İKRAM)
16.00 - 17.15 KONFERANS
Moderatör:
Şahika Yüksel
  Couples Therapy with Gay, Lesbian, Bisexual and Trans Clients: A Review and Analysis of Important Clinical Sociocultural Issues
Stylianos N. Lagarakis
17.15 - 17.30 KISA ARA
17.30 - 18.00 AÇILIŞ, 20. Yıl Özel Programı
18.00 - 19.00 AÇILIŞ KONFERANSI
Moderatörler: Arşaluys Kayır, Levent Küey  
  Aşk ve Cinsellik
Ataol Behramoğlu

B SALONU
11.30 - 13.00 Görsel Kültürde Bedenin Değişen Sınırları ve Cinsellik
Moderatör: Selçuk Erez
  Klasikten Moderne Batı Sanatında Beden Temsilleri ve Cinsellik
Ender Cesur
  Gerektiği gibi Değil Olduğu gibi: Beden Olumlama Hareketine Giriş
Çağrı Çalcı
  Başkasının Seksine Bakmak
Özlem Ünlü
13.00 - 14.00 ÖĞLE ARASI
14.00 - 15.30 Klinik Olgu Tartışmaları 1
  Olgular ile Cinsel İşlev Bozuklukları
Nesrin Yetkin, Ceyda Güvenç Taşdelen
  Olgu Sunumları
Memduha Aydın
15.30 - 16.00 ARA (İKRAM)

C SALONU
11.00 - 11.30 ARA (İKRAM)
11.30 - 13.00 Çalışma Grubu
  Cinsiyet Geçiş Süreci
Şahika Yüksel, Seven Kaptan, Koray Başar
13.00 - 14.00 ÖĞLE ARASI
14.00 - 15.30 Çalışma Grubu
  Cinsiyet Geçiş Süreci
Şahika Yüksel, Seven Kaptan, Koray Başar
15.30 - 16.00 ARA (İKRAM)

2 Kasım 2018, Cuma
A SALONU
09.00 - 10.30 Hiç Duydunuz mu?
Moderatör: Nesrin Yetkin
  Seksomnia
Berfu Akbaş
  Postorgazmik Sefalji
Yavuz Altunkaynak
  Anodisparoni
Özge Şahmelikoğlu
  Kadın Ejakülasyonu (Squirting)
Gizem İskender

10.30 - 11.00

ARA (İKRAM)
11.00 - 12.30 Doruklarda Neler Oluyor?
Moderatör: Özay Özdemir
  Cinsellik, Orgazm ve Güçler Dengesi
Arşaluys Kayır
  Orgazmın Gözyaşları
Osman Özdel
  Durdurulamayan Orgazm İnatçı Genital Uyarılma Bozukluğu
Ejder Akgün Yıldırım
  Arzunun Kıskacındaki Orgazm
Banu Aslantaş

12.30 - 13.30

ÖĞLE ARASI
13.30 - 15.00 Cinsel Saldırı Sonrası Adli Uygulama ve Hekim Tutumu
Moderatör: Mustafa Sercan
  Cinsel Saldırı Sonrası Himen Muayenesi ve Etik Sınırlar
Ömer Böke
  Cinsel Saldırı Sonrası Adli Uygulamalar
Lale Tırtıl
  Cinsel Saldırı Sonrası Hukuki Tutum
Ayşe Nuhoğlu

15.00 - 15.30

ARA (İKRAM)
15.30 - 17.00 FORUM
Cinsel Terapi, Kimler Yapmalı, Eğitimi Kimler Vermeli, Sınırlar, Etik İhlaller
Kolaylaştırıcı: Ejder Akgün Yıldırım, Ceyda Güvenç Taşdelen
Konuşmacılar: Mehmet Yumru, Koray Başar
17.00 - 17.30 KISA ARA
17.30 - 18.30 Sınırlar ve Beden Üzerine Psikodramatik Büyük Grup Uygulaması
Yönetici:
Arsaluys Kayır
  Sosyodramatik Spontanite Tiyatrosu
Performanslar: Günebakanlar Psikodrama Grubu
18.30 - 19.30 Diploma Töreni

B SALONU
09.00 - 10.30 Göçle Gelen - Sınır Aşan Cinsellik / Toplumsal Cinsiyet
Moderatör: Muhtar Çokar
  Göçün Kadın Yaşamına Etkileri ve Cinsellik: Esenler Deneyimi
Nilgün Yıldırım
  Esenler Toplum Merkezi’nde Mülteci Ergen Kızlarla Cinselliği Konuşmak
Sendi Bağban
  Sınırların Ötesinde Cinsellik
Canberk Harmancı
  Gereksinimler için Geliştirilen Çözümler / Çözüm Arayışları
Gökhan Yıldırımkaya

10.30 - 11.00

ARA (İKRAM)
11.00 - 12.30 Mevzuatlarla Sınırlanmış Cinsellik
Moderatör: Fatih Öncü
  Cinsel Yönelim ve Askerlik: Türkiye’deki ve Dünyadaki Uygulamalar ve Değişiklikler
Onat Yılmaz
  Cezaevinde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Değerlendirilmesi, Uygulamalardaki Sınırlılıklar
Seven Kaptan
  Çocuk ve Ergenlerde Cinsel Travmalar ve Travma Sonrası Uygulamalar
Süleyman Çakıroğlu

12.30 - 13.30

ÖĞLE ARASI
13.30 - 15.00 Cinselliğin Biyolojik ve Dijital Sınırları: İnternet Çağında Cinsellik
Moderatör: Ertan Yurdakoş
  Cinselliğin Epigenetik Sınırları ve Homo Digitalis
Neşe Direk
 

Gelişen Teknoloji Değişen Cinsellik
İlker Küçükparlak

 

Fantezi ile Gerçeklik Arasında Bulanıklaşan Sınırlar
Hakan Karaş

  Beğenebilmek Üzerine
Taner Yılmaz

15.00-15.30

ARA (İKRAM)

C SALONU
09.00 - 10.30 Sözel Bildiriler Oturumu 1
Oturum Başkanları: Zerrin Oğlagu, Evrim Ebru Öztekin
  SS 01 Bir Trans Kadında Cinsiyet Dönüşümü Cerrahisi Sonrası Cinsel Yaşam    
Berna Özata Yıldızhan, Eren Yıldızhan, Şahika Yüksel
  SS 03 Vajinismusu Olan Kadınlarda Kişilik Özellikleri: Bir Pilot Çalışma
Bengü Yücens
  SS 04 Transseksüel bireylerin dil ve konuşma terapisi hizmetlerine yönelik farkındalık, görüş ve beklentileri
Beril Ayran, Özlem Oğuz
  SS 06 Vajinismus hastalarında travma yaşantıları ve bağlanma biçimleri          
Meliha Öztürk, Raşit Tükel
  SS 07 Psikosomatik semptom olarak orgazm bozukluğu: bir olgu sunumu     
Nihal Taştekin, Yusuf Özay Özdemir
  SS 13 Genitopelvik Ağrı ve İçe Girme Bozukluğu ile Komplike Doğumun Yönetimi       
Müjdegül Zayıfoğlu Karaca, Gülnur Özakşit, Yaprak Engin Üstün
  SS 14 Cinsel istek sorunu yaşayan kadınların klinik ve sosyodemografik özellikleri
Sencer Tabakçı, Münevver Yıldırım, Rengin Güvenç, Ejder Akgün Yıldırım

10.30 - 11.00

ARA (İKRAM)
11.00 - 12.30 Cinsel Travma Atölyeleri 1
  Cinsel Travmada İlk Karşılaşma, İlk Yaklaşım, İlk Müdahale
Münevver Yıldırım, Merve Seçkin, Necip Çapraz, Gizem İskender, Rengin Güvenç

12.30 - 13.30

ÖĞLE ARASI

15.00 - 15.30

ARA (İKRAM)

3 Kasım 2018, Cumartesi
A SALONU
08:30 - 09:00 Akılcı İlaç Sunumu
09.00 - 10.30 Neden Sevişiriz?
Moderatör: Nazmi Algan
  Biyoloji Ne İster?
Berfu Akbaş
  Gönül Ne Bekler?
Nur Engindeniz
  Toplum “Ne” Söyler?
Ceyda Güvenç Taşdelen
10.30 - 11.00 ARA (İKRAM)
11.00 - 12.30 Vajinismus Var mı Yok mu? Tanısal Sınırlardan Tedaviye Vajinismus
Moderatör: Arşaluys Kayır
  Vajinismus Var mı?
Ceren Göker
  Fenomenolojik Olarak Vajinismus
Gülcan Güleç
  Vajinismus Bir Tanı mı Karmaşa mı?
Ejder Akgün Yıldırım

12.30 - 13.30

ÖĞLE ARASI
13.30 - 15.00 Beden Tıbbın Cinsiyet Sınırlarına Uymadığında
Moderatör: Koray Başar
  Cinsiyet Gelişimi Bozukluklarına Yaklaşım
Alev Özön
  İnterseks ve Cinsiyet Özelliklerindeki Çeşitliliklerin Medikalizasyonu ve Türkiye’de İnterseks Bireylerin Deneyimleri
Ceren Aydın
  Bedenimizi İrademize Bırakın! İntersekslerin Tıpla Yüzleşmesi
Şerife Yurtseven
15.00 - 15.30 ARA (İKRAM)
15.30 - 16.45 KONFERANS
Moderatör: Koray Başar
  Uzak Sınırlarda, Farklı Toplumlarda Ekstrem Yasamlar Söyleşi ve Video Gösterimi
Coşkun Aral
16.45 - 17.00 KISA ARA
17.00 - 18.15
Uydu Sempozyumu
Moderatör: Çağdaş Eker
  Majör Depresyon ve Antidepresan Kullanımına Bağlı Cinsel İşlev Bozukluklarına Klinik Yaklaşımlar
Cem İncesu
18.15 - 18.30 KISA ARA
18.30 - 19.30 KONFERANS
Moderatör: Raşit Tükel
  “Sigmund’dan Lucien’e Tensel Sınır”
Cem Kaptanoğlu

B SALONU
09.00 - 10.30 Klinik Olgu Tartışmaları 2*
  LGBTİ Bireylerde Tedavide Uygun Yaklaşım
Şahika Yüksel, Seven Kaptan, Koray Başar
10.30 - 11.00 ARA (İKRAM)
11.00 - 12.30 Cinsiyete Bakış, Sınırları Aşındırma
Moderatör: Hale Borak Boratav
  Tekinsiz Cinsiyet
Koray Başar
  Cinsiyet ve Özneleşme
Zeynep Direk

12.30 - 13.30

ÖĞLE ARASI
13:30 - 15:00 Değişen Yasalar, Değişen Normlar ve Dayatılan Cinsellik
Moderatör: Ömer Böke
  Değişmeden Dönüşmek
Rahşan Erim
  Cinsellik ve Değişen Yasalar ve Ruh Sağlığı
Fatih Öncü
  Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Translarda Üreme Yeteneğinden Yoksunluk Şartının Değerlendirilmesi
Hatice Demir
15.00 - 15.30 ARA (İKRAM)

C SALONU
09.00 - 10.30 Sözel Bildiriler Oturumu 2
Oturum Başkanları: Görkem Karakaş Uğurlu, Gizem İskender
 

SS 02 Cinsiyetinden Hoşnutsuzluğu Olan Bireylerde Kendine Zarar Verme Davranışının Algılanan Ayrımcılıkla İlişkisi
Zeynep Tüzün, Koray Başar

 

SS 05 Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde Cinsel Çeşitlilik ve Cinsiyet Çeşitliliği Grup Terapisi Deneyimi
Gökçe Elif Sarıdoğan, Engin Emrem Beştepe, Sümeyye Yasemin Kurtuluş, Ayşenur Oğuz

 

SS 08 Evli erkeklerde cinsel doyum, cinsel mitler ve sosyodemografik değişkenler arasındaki ilişkiler: Ekolojik bakış açısı
Cennet Şafak Öztürk

 

SS 09 Toplumsal cinsiyet rolleri tutumu, cinsel mitler ve cinsel doyum arasındaki ilişkinin araştırılması    
Burcu Rahşan Erim

 

SS 10 Cinsel Bağımlılığın Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Yaşam Doyumu ile İlişkileri
Aysu Sevim, Kuntay Arcan

 

SS 11 Psikologların Cinsiyete Dair Söylemleri
Umut Şah

 

SS 12 Vajinismusta Üstbilişlerin Değerlendirilmesi
Sinay Önen, Memduha Aydın, Gülin Özdamar Ünal

10.30 - 11.00 ARA (İKRAM)
11.00 - 12.30 Çalışma Grubu
The Crisis in Our Sexual Relationship Psychodrama Workshop
Stylianos N. Lagarakis

12.30 - 13.30

ÖĞLE ARASI
13.30 - 15.00 Cinsel Travma Atölyeleri 2
  Cinsel Travma Terapilerinde Zor Durumlar, Zor Kararlar
Ejder Akgün Yıldırım, Sencer Tabakcı, Serap Kaya, Deniz Uluhan Yıldırım
15.00 - 15.30 ARA (İKRAM)

4 Kasım 2018, Pazar
A SALONU
09.00 - 10.30 Sosyal ve Psikolojik Boyutlarıyla Cinsel Travma ve Utanç
Moderatör: Şahika Yüksel
  Cinsel Saldırı Yaşadıkları Açığa Çıkan Kadınlar Daha Çok mu Utanır?
Ayşe Devrim Başterzi
  Cinsel Saldırıda Utancın Kaynakları
Sevda Bıkmaz
  Kimin Utancı? Kadının mı? Ailenin mi?
Leyla Gülseren
10.30 - 11.00 ARA
11.00 - 12.30 Değişen Dünyada İlişkiler ve Cinsellik
Moderatör: Asena Akdemir
  Dünya Değişirken İlişkiler Nasıl Evriliyor
Gamze Özçürümez
  Değişen Dünya ve İlişkilerde Cinsellik
Özay Özdemir
  Değişen Dünyada Türkiye’de Aile
Nükhet Sirman
12.30 - 13.00 ARA (İKRAM)
13.00 - 14.30 Erektil Disfonksiyonda Tedavi Alternatifleri ve Teknoloji: Disiplinler Arası Tartışma Oturumu 2
Moderatör: Aytül Gürbüz Tükel
Tartışmacı: Ejder Akgün Yıldırım
  Protez ve Biyolojik Tedavilerde Nerelerdeyiz?
Bülent Önal
  Psikoterapi Ne Vadediyor?
Cem İncesu

B SALONU
09.00 - 10.30 Klinik Olgu Tartışmaları 3*
  Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları
Arşaluys Kayır, Ejder Akgün Yıldırım, Cem İncesu
10.30 - 11.00 ARA
11.00 - 12.30 HIV Pozitif Olmak, Profesyonel Bakış ve Cinsellik
Moderatör:  Deniz Gökengin
  HIV/AIDS ve Güvenli Cinsellik
Özge K. Çaman
  HIV ile Yaşayanlara Cinsel Danışmanlık ve Cinsel Tedaviler
İrem Yıldız
  HIV ile Sosyal Yaşam
Çiğdem Şimşek
  Yirmi Yılda Ne Değişti?
Tekin Tutar
12.30 - 13.00 ARA (İKRAM)
13.00 - 14.30 Ergenlerde Cinsiyet Hoşnutsuzluğu
Moderatör: Nezaket Kaya
  Ergenlerde Cinsiyetinden Hoşnutsuzluğa Yaklaşım: Protokollerde Değişim ve Sonuçları
Koray Başar
  Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Olan Ergenlerle Terapi: Vaka Örneği
Şahika Yüksel

C SALONU
09.00 - 10.30 Cinsel Travma Atölyeleri 3
  Cinsel Travmada Terapi Seçimi (Hangi Terapi, Ne Zaman, Ne Koşulda)
Burhanettin Kaya, Esra Arda, Bilge Doğan, Feride Yıldırım
10.30 - 11.00 ARA
11.00 - 12.30 Çalışma Grubu
  Cinsellik: Neyi Unutmak Neyi Hatırlamak
Arşaluys Kayır